Προϊόντα πετρωμάτων Καρύστου | Κάρυστος Εύβοια


 
 
Πέτρα Καρύστου
Ακανόνιστη
Χρώμα: Πράσινη
Πάχος: 1.5-2.5 cm
Παλέτα: 30μ2
 
Πέτρα Καρύστου Ακανόνιστη
Χρώμα: Γκρι
Πάχος: 1.5-2.5 cm
Παλέτα: 30μ2
 
Πέτρα Καρύστου Ακανόνιστη
Χρώμα: Ανάμικτη
Πάχος: 1.5-2.5 cm
Παλέτα: 30μ2
         
 
 
Πλάκες Καρύστου
Ακανόνιστη
Χρώμα: Καφέ
Πάχος: 1.5-2.5 cm
Παλέτα: 30μ2
 
Πλάκες Καρύστου Τετραγωνισμένη
Χρώματα: Πράσινη + Γκρι

Πάχος: 1.5-2.5 cm
Διαστάσεις 10,15,20,25,30,35,40
Παλέτα: 30μ2
 
Πλάκες Καρύστου Ακανόνιστη
Χρώματα: Πράσινο+ Γκρι
Πάχος: 3-5cm

Παλέτα: 20μ2
         
 
 
Πλάκες Καρύστου Σοφατεπί Χρώμα: Ανάμικτο
Πάχος: 1.5-2.5 cm
Παλέτα: Παραγγελία
 
Πλάκες Καρύστου
Σκαλιά - Ρίχτια
Χρώματα: Πράσινο+ Γκρι
Πάχος: 3 cm
 
Πλάκες Καρύστου Αγγωναράκι
Χρώμα: Ανάμικτο
Παλέτα: 1m3
         
 
 
Πλάκες Καρύστου
Μεγάλα κομμάτια
Κατόπιν Παραγγελίας
 
Πλάκες Καρύστου
Σόκορο
Χρώμα: Ανάμικτο
Παλέτα: 1m3
 
Πλάκες Καρύστου
Καπάκια
Χρώματα: Πράσινο+Γκρι
Παλέτα: Παραγγελία